2008

Pina - Ordförande

Thell - Vice ordförande, Sånghäfteutgivare

Pest - Kassör, Gôllig

Ralf-Ulf - Skalman-/Kamdal-ansvarig

Bengt - Phadderboss

Emo - Turboboss, EmoKid

Draken - Källarmästare

Smurfen - Sittningschef

Döden - Lokalansvarig, Förrådsansvarig

Farmor Aggie - Vätskeansvarig

Brtk Dota - Reiseleiter

Blondie - Photograf

Tobsan - Webmaster

Tommy Tomte - Kapsylansvarig, Tomte