2017

Jägarn - Ordförande, Klädansvarig

Kopf - Vice ordförande, Sittning- och lokalansvarig

Chanel - Förrådsspöke, Alkoholansvarig, Kajansvarig, Pantad

X-ln - Lingonflicka, TurboBOSS, Efterfestansvarig

Mallykun - Göllig, Reiseleiter

Bagheera - Sekreterare, Matansvarig, Webbnisse

Clyde - Maxwell, Oansvarig

Betty - PR

Fägöt - Kassör, Märkesansvarig