Om Recentiorskommittén

Recentiorskommittén (ReKo) vid Göteborgs universitet. Sexmästeri främst för data-, fysik- och matematikstudenter.

Vi har funnits sedan 1992 vilket gör det till ett av göteborgs äldre sexmästerin.

ReKo är en studentförening som arrangerar pubar, sittningar och dylika aktiviteter för studenter och andra intresserade året om. Under höstterminens start är vi också delaktiga i Recentiorsperioden (RePe), en inspark för nya studenter vid Göteborgs universitets naturvetarsektion.

Vi är helt fristående från studentkår och välkomnar alla människor från olika skolor och även ickestuderande.

Det går att få tag på oss genom att antingen fråga någon av oss med helröda fina overaller, maila på rekogbg[at]gmail.com eller bara titta in i Hilbert då det i regel alltid finns en ReKoist där!

Summary
Photo ofRecentiorsKommittén
Name
RecentiorsKommittén
Nickname
(ReKo)
Website
Job Title
Sexmästeri
Address
Kemivägen 9,
Göteborg,