Allmänna visor

Bamsevisan

(Bamse)

Jag ska festa, ta det lugnt med spriten,
ha det roligt utan å va’ full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det varligt för min egen skull.

Först en öl i torra strupen,
efter det så kommer supen,
i med vinet, ner med punschen.
Sist en groggbuffé.

Jag är skitfull, däckar först av alla,
missar festen, men vad gör väl de’?
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk,
kastar upp på bordsdamen breve’!

Först en öl...

Spyan rinner ner för ylleslipsen.
Raviolin torkar i mitt hår.
Vem har lagt mig under matsalsbordet?
Vems är gaffeln i mitt högra lår?

Först en öl...

Fredmans sång n:o 21

(Måltidssången)

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult,
när döden ropar: Granne kom,
ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe fäll din krycka ner,
och du, du yngling lyd min lag,
den skönsta nymf, som åt dig ler,
inunder armen tag.

Tycker du att graven är för djup,
nå välan så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en,
dito två, dito tre
så dör du nöjdare.

Du vid din remmare och press,
rödbrusig och med hatt på sned,
snart skrider fram din likprocess,
i några svarta led;
och du som pratar där så stort,
med band och stjärnor på din rock,
ren snickarn kistan färdigt gjort,
och hyvlar på dess lock

Tycker du att ...

Men du som med en trumpen min,
bland riglar, galler, järn och lås,
dig vilar på ditt penningskrin,
inom ditt stängda bås;
och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal:
bjud nu godnatt, drick ur ditt glas,
och hälsa din rival.

Tycker du att....

Och du, som under titlars klang.
din tiggarstav förgyllt vart år,
som knappast har, med all din rang,
en skilling till din bår;
och du, som ilsken, feg och lat,
fördömer vaggan, som dig välvt,
och ändå dagligt är plakat
Till glasets sista hälft.

Tycker du att ...

Du som vid Martis fältbasun,
i blodig skjorta sträckt ditt steg,
och du, som tumlar i paulun,
I Chloris armar feg;
och du som med din gyllne bok,
vid templets genljud reser dig,
som rister huvud lärd och klok,
och för mot avgrund krig.

Tycker du att ...

Men du som med en ärlig min,
plär dina vänner häda jämt,
och dem förtalar vid ditt vin,
och det liksom på skämt,
och du som ej försvara dem,
fastän ur deras flaskor du,
du kan väl slicka dina fem,
Vad svarar du väl nu?

Tycker du att ...

Men du, som till din återfärd,
ifrån det du till bordet gick,
ej klingat för din raska värd,
fastän han ropar: Drick,
driv sådan gäst från mat och vin,
kör honom med sitt anhang ut,
och sen med en ovänlig min,
Ryck remmarn ur hans trut!

Tycker du ...

Säg, är du nöjd, min granne säg,
så prisa världen nu till slut;
om vi ha en och samma väg,
så följoms åt; drick ut.
Men först med vinet rött och vitt,
för vår värdinna bugom oss,
och halkom sen i graven fritt,
vid aftonstjärnans bloss.

Tycker du att ...

Full idag

Full i dag och full i morgon.
Jag ska aldrig bättra mig.
Jag ska aldrig bliva nykter.
Jag ska aldrig säga nej!

På min gravsten
ska det präntas på latis.
Här vilar stoftet utav ett jävla,
utav ett jävla fyllesvin

Härjevisan

(Gärdebylåten)

Liksom våra fäder vikingarna i Norden
drar vi riket runt och super oss under borden.
Brännvinet har blitt ett elixir för kropp såväl som själ.
Känner du dig liten och ynklig på jorden,
växer du med supen och blir stor uti orden,
slår dig för ditt håriga bröst och blir en man från hår till häl.

Ja, nu ska vi ut och härja,
supa och slåss och svärja,
bränna röda stugor, slå små barn
och säga fula ord.
Med blod ska vi stäppen färga,
nu änteligen lär ja’
kunna dra nån riktig nytta av
min Hermodskurs i mord.

Hurra, nu ska man äntligen få röra på benen,
hela stammen jublar och det spritter i grenen.
Tänk att än en gång få spränga fram på Brunte i galopp.
Din doft, o kära Brunte, är trots brist i hygienen
för en vild mongol minst lika ljuv som syrenen,
tänk att på din rygg få rida runt i stan och spela topp.

Ja, nu ska vi ut och härja ...

Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen.
Och eftersläckningen tillhör just de fenomenen
inom brandmansyrket som jag tycker de e nån nytta med.
Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen:
Blodrött mitt i brandgult. Ej ens prins Eugen en
lika mustig vy kan måla, ens om han målade med
sked.

Ja, nu ska vi ut och härja ...

Jag har aldrig

(Åh hur saligt att få vandra)

Jag har aldrig vart på snusen,
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket,
inte ens ett litet nyfött barn!
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn, halleluja!

Halleluja .....

Bacchus spelar på gitarren,
satan spelar på sitt handklaver!
Alla djävlar dansar tango,
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
Näckrosdammen full av bayerskt öl.
Konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!

Och mera öl....

Jag var full en gång

(Flottarkärlek)

Jag var full en gång för länge sen,
på knäna kröp jag hem
varje dike var för mig ett vilohem.
I varje hörn, i varje vrå
hade jag en liten vän
Ifrån renat upp till 96 procent.

Jag var full en gång för länge sen
på knäna kröp jag hem
och som sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta vatten
och jag trodde det var vin
sedan dess har alla kallat mig för svin.

Jag var full en gång för länge sen
på knäna kröp jag hem
och som sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta vatten
och jag trodde det var sprit
sedan dess har alla kallat mig för skit.

Jag var full en gång för länge sen
på knäna kröp jag hem
och som sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta vatten
och jag trodde det var öl
sedan dess har alla kallat mig för knöl.

Kalmarevisan

A: Alla
T: Toastmaster

A: Uti Kalmare stad
  ja där finns det ingen kvast
  förrän lördagen.
T: Hej dick
A: Hej dack
T: jag slog i
A: och vi drack
T: Hej dickom dickom dack
A: hej dickom dickom dack.

För uti Kalmare stad
ja där finns det ingen kvast
förrän lördagen.

//: När som bonden kommer hem
kommer bondekvinnan ut ://
och är stor i sin trut
Hej dick ...

//: Var är pengarna du fått ?
Jo, dom har jag supit opp ! ://
Uppå Kalmare slott.
Hej dick ...

//: Jag skall mäla dig an
för vår kronbefallningsman ://
Och du skall få skam
Hej dick ...

//: Kronbefallningsmannen vår
satt på krogen i går ://
Och var full som ett får.
Hej dick ...

//: Va' sa' bonnen ha te' mat?
Sura sillar och potat ://
det blir sillsallat
Hej dick ...

Knô daj in

(Don't dilly dally on the way)

<Enligt tradition inleds ALLTID en sittning på GU med Knô daj in>

Knô daj in fast dôrra é trång
för här é änna nå ́t på gång.
När som du känner dig joggens vessen,
ta dig en frikväll, du kan adressen.
Kom å lyssna till skrölet,
det skummar utav ölet,
å alla gamla tjommarna é här!
Det trängs å dé brôtas
kring desken det tjôtas,
secken festlig atmosfär.

 

Lambo

Höj nu glaset till din mun!
tjo faderittan, lambo!
Och drick ur, din fylle­fyllehund,
tjo faderittan, lambo!
Se, hur dropparna i glaset
rinner ner i fylleaset!

Lambo, HEJ!
Lambo, HEJ!
tjo faderittan lambo!

[När personen har druckit upp]

Jag ur glaset druckit har,
tjo faderittan lambo!
Ej en droppe finnes kvar,
tjo faderittan lambo!
Som bevis jag nu vill vända
glaset på dess rätta ända.

Lambo, HEJ!
Lambo, Hej!
tjo faderittan lambo!

[När man går till nästa person]

Ja, han kunde konsten,
han var en riktig fylle­fyllehund!
Låt oss gå till nästa man
och se vad han förmår!!!

[Börja om från början]

Lille Olle

Lille Olle skulle gå på disco,
men han hade inte någon sprit.
Lille Olle skaffa’ lite hembränt,
lille Olle gick då på en nit.

La lalla la la la ...

Lille Olle skulle börja festa,
spriten blandade han ut med Mer.
Lille Olle drack upp hela bålen,
lille Olle ser nu inte mer.

La lalla ..

Lille Olle skaffade en ledhund,
den var ful, men även ganska trind.
Olles ledhund drack upp femton flaskor,
Olles ledhund är nu också blind.

La lalla ...

Lille Olle började med droger,
blandade sin LSD med juice.
Lille Olles hjärna står i lågor,
lille Olle dog av överdos.

La lalla ...

Lille Olle sitter nu i himlen,
festa kan man göra även där.
Lille Olle skaffade en ölback,
capsar nu med Gud och Sankte Per.

La la la...

Livet

(Polyushko-polye)

[Notis: Första gången sjunger man väldigt tyst. Sen tar man i andra gången. På Chalmers sjunger man
denna innan man äter förrätten. Den påbärjar sittningen.]

/:Livet är härligt!
Tavaritj, vårt liv är härligt!
Vi alla våra små bekymmer glömmer
när vi fått en tår på tanden, SKÅL!
Ta dig en vodka!
Tavaritj, en liten vodka!
Glasen i botten vi tillsammans tömmer,
det kommer mera efter hand :/

Måsen

(När månen vandrar...)

[Notis: Oftast sjunges inte alla verser i denna
sång, och de kan sjungas i godtycklig ordning.
Dessutom finns verser som inte är med i denna
sångbok. De första två verserna börjar man dock
nästan alltid sången med i rätt ordning.]

Det satt en mås på en klyvarbom
och tom i krävan var kräke’.
Och tungan lådde vid skepparns gom
och skutan låg uti bleke’.
Jag vill ha sill hördes måsen rope’
och skepparn svarte: jag vill ha OP
om blott jag får, om blott jag får.

Nu lyfter måsen från klyvarbom
och vinden spelar i tågen.
OP’n svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att jag såg’en.
Så nöjd och lycklig den arme saten,
han sätter storsegel den krabaten,
till sjöss han far och halvan tar!

När månen vandrar sin tysta ban
Och tittar in genom rutan.
Då tänker jag att på ljusan dag
Då kan jag klara mig utan.
Då kan jag klara mig utan måne,
Men utan renat och utan Skåne,
Dee vete fan, de vete fan.

Det satt en tomte vid ladugår’n,
och han drack öl ur sin mössa.
Int’ fan vill han ha nåt’ jularbo,
ska va’ nåt’ annat att trösta.
Jag vill ha sill och jag vill ha OP,
för annars tror jag att jag blir tokig.
Sa tomten då, sa tomten dååå.

Det satt en mus i en hushållsost,
och svalde helt utan måtta,
tills osten blivit en mushåls­ost
och han en klotformad råtta.
“Så bra”, sa musen, “att va en fettboll,
nu kan jag rulla med hast åt rätt håll:
Ostindien! , Ostindien!”

Det satt en älg i en klyvartopp,
förklädd i älgjaktens månad.
Han var befjädrad till horn och kropp;
skepparn blev rätt förvånad.
“Jag är en mås, goa skepparn!”, ljög den
förklädda älgen. Därefter flög den.
Mjukt föll den sen,
på skepparen.

Den mås som satt på en klyvarbom,
Den är nu död och begraven,
Och skepparn som drack en flaska rom,
Han har nu drunkna i haven.
Så kan det gå om man fått för mycket,
Om man för brännvin har fattat tycke.
Vi som har kvar, vi resten tar.

Skruvens vers:

Det låg en grabb i graven brevid,
han hade gått på elektro,
han hade funderat uppå sitt liv,
hur kan man få nån respekt tro.
Han hade grejat med den där saken, och sen så hade
nån dratt i spaken.
Gnistor det slog, och sen han dog.

Hyllningsvers till ReKo (av MN6):

Det satt en mås i en kladdig ring
Kasta capsyler mot glasen
Men han träffa just ingeting
Han var ej inne i fasen
Jag kan ej sikta, ej se mitt mål
Jag måste skaffa en overall
Bli Rekoist, det vill jag visst!

Nikolajev

(Sovjetunionens nationalsång)

Jag heter Nikolajev
och kommer från Sovjet.
Jag flyger runt jorden
i min rymdraket.
Och där ska jag stanna i 84 varv
för det har Brechnev sagt
men det tycker jag är larv.

Jag längtar hem, hem till min planet.
Till fru och barn därhemma i Sovjet.
Men mest utav allt längtar jag till ett rum
med ett hjärta på dörren.
Jag längtar hem till min planet
till fru och barn därhemma i Sovjet

Min kapsel innehåller
många instrument.
Ja, mycket av sådant
som ännu ej är känt.
Men lika förbannat, vad du än tror:
Jag glömde gå på muggen
innan jag for.

Jag längtar hem...

 

Planksaft

(Längtan till landet)

Törsten rasar uti våra strupar,
Tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora långa supar,
Var och en får sin beskärda del.

Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
Denna nektar lik Olympens saft
Kommer oss att våra sorger glömma
Snapsen skänker hälsa, liv och kraft.

Fordom odlade man vindruvsrankor
Av vars saft man bryggde ädelt vin,
Nu man pressar saften ur en planka,
Doftande av äkta terpentin.

Höj nu bägaren o broder, syster,
Låt den svenska skogen rinna kall,
Genom strupen och om du är dyster,
Låt oss dricka upp en liten tall.

Helan tänder helig eld i själen,
Halvan rosar livet som en sky,
Tersen känns från hjässan ned i hälen,
Kvarten gör en som en männska ny

Låt oss skåla med varandra go’ vänner
Skål för vår levnads glada hopp
Törstens eld på nytt i strupen bränner
Leve livet skål och botten opp.

Portos visa

(Annie get your gun)

Jag vill börja gasqua, var fan är min flaska,
vem i helvete stal min butelj.
Skall törsten mig tvinga en TT börja svinga,
men för fan bara blunda och svälj.
Vilken smörja, får jag spörja,
vem fan tror att jag är en älg?

Till England vi rider och sedan vad det lider
träffar vi välan på någon pub.
Och där ska vi festa, blott dricka av det bästa,
utav whisky och portvin,
jag tänker gå hårt in
För att pröva på rubb och stubb.
Rubb och stubb...

[Notis: enligt tradition får endast de som har tagit examen säga det sista "stubb":et]

 

Siffervisan

(Ritsch, ratsch...)

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73
107, 103, 102, 107, 6, 19, 27
17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17
19, 16, 15, 11, 8, 47!

Solen

(The Comptown Ladies)

Solen den går upp och ner, doda doda.
Jag ska aldrig supa mer, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
Jag skall aldrig supa mer, hej doda dej.

Men detta var ju inte sant, doda doda.
I morgon gör jag likadant, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
I morgon gör jag likadant, hej doda dej.

Jag ska aldrig doda mer, doda doda.
Jag vill inte e dig mer, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
Jag vill inte se dig mer, hej doda dej.

Men detta var ju inte sant...

Chalmers är ett j%#@!&a skit, doda doda.
Jag skall aldrig mer gå dit, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
Jag skall aldrig mer gå dit, hej doda dej.

Men detta var ju inte sant...

Globen den står upp och ner, doda doda.
Jag vill aldrig se den mer, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
Jag vill aldrig se den mer, hej doda dej.

Hela Stockholm står i lågor,
HURRA, HURRA, HURRA!!!!

Skotten

(Scotland brave)

Jag kommer ifrån Skotland
det är ett kallt och rått land.
Nu bor jag uti London
som man kan se på fonden.

Mitt liv är ganska risigt
jag dricker sliskig whiskey
och när som kilten faller
är rumpan bar.

Smurfsången

(Blåsippan ute i backarna står)

Smurfarna blå uti backarna stå,
barn kommer dit för att sparka och slå.
Smurfarna skriker och springer omkring,
barnen är smarta och bildar en ring.

Mor nu är smurfarna fångna, mor
nu skall här ordnas massaker så stor.
Barnen de piskar och sparkar och slår,
några de binder å levande flår.

Mor uti stugan hon säger så,
ni får ej sluta att jaga de små.
Det där var ej många så därför jag tror,
att än finns det smurfar kvar säger mor.

Spritbolaget

(Emil i Lönneberga)

Till spritbolaget ränner jag,
och bankar på dess port.
Jag vill ha nå’t som bränner bra,
och får mig skitfull fort.
Expediten sade goda’,
hur gammal kan min herre va’.
Har du nåt leg, ditt fula drägg,
kom hit igen när du har fått skägg!

Nej, detta var ju inte bra,
jag skall bli full ikväll.
Då plötsligt en ide jag fick,
de har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på ra’.
Så nu kan jag bli full och gla’.
Den röda* drycken åkte ner,
nu kan jag inte se nåtmer.!

[*ReKo 2005 sjunger "blåa drycken" för att hedra T-Blå.]

Treo Comp

(Längtan till landet)

Morgonstund med smak av döda bävrar.
Frukostmorgonen är över oss.
Hur vi stretar, hur vi alla vägrar,
så går solen likt förbannat opp.
Snart är dagen här med hemska plågor,
huvudvärk och ångest, elände men
det finns faktiskt ett glas som dig kan hjälpa
Treo Comp vår frälsare och vän.

Balladen om Ursula Maude

Text: Schack Matt (Festföreningen Haddock)
Kvinnlig variant av ”Balladen om Theobald Thor” av Christian Engström.
(Denna ballad är i sin tur är en översättning av ”Large Balls”.)

En dam som hette Ursula Maude
hon var duktig som garderob.
Erbjöd ett jämnvarmt, dock fuktigt förråd;
och hon gilla’ att lufta sin mus.
å det var en stor mus, (Hur stor?)
bred och djup som en brunn.
Från sin hals till sin läpp var den vid som en stäpp
och en klitta så stor som ett rum, rum, rum, rummeli, rum, rum, rum...
Och så gick Ursula ut en dag
för att vädra sitt kvinnliga välbehag.
Då hon såg en byggnation av ett vindkraftsbolag,
men’s hon korsdrog och lufta’ sin mus.
å det var.....
Ursula som var av en hjälpsam natur
rikta’ sin vaginalflatulens mot denna propellerstruktur,
vars torn fick en redig utmattningsfraktur,
men’s hon korsdrog och lufta’ sin mus.
å det var.....
Bolagsägar’n blev upprörd som få
och hota’ att slåna’ gul och blå.
Tänk att välmening kan så illa gå,
men’s man korsdrar och luftar sin mus.
å det var.....
På grund av elbolagets jurist
hon hamna’ i en rättslig tvist
fick häktet som tillfällig hemvist,
där hon kunde sitta och lufta sin mus.
å det var.....
åklagar’n sade i tingsrätt
-Det går an att reparera ett stålskelett,
men att tvätta bort fisklukt är inte lätt.
-Hon måste sluta att lufta sin mus!
För hon har.....
1
Men domaren visa’ fru Maude favör.
Hon sade: -Göteborg har redan denna odör,
och det gör mig alltid på gott humör
när jag korsdrar och luftar min mus.
För jag har en.....
Så Ursula hon fick friad gå
och sensmoralen den är så
att männen får allt ta och förstå
om man korsdrar och luftar sin mus.
För vi har en.....
2

Balladen om Theobald Thor

(Melodi: Large Balls)

En man om hette Theobald Thor
han var en skicklig tramburmajor.
Succén han gjorde var alltid stor när han snurrade och svängde sin kuk.

Ref: Det var en stor kuk
lång, kraftig och tung.
Från dess top till dess rot
var den tre-fyra fot
med en medelstor ryggsäck till pung, pung, pung, pungelipung, pung, pung, pung!

En dag gick Theobald ut en stund
att gå för sig själv i lummig lund.
Han mötte en söt liten dam med en hund som såg fick se honom svänga sin kuk.

Det var en stor kuk..

Och Theobald prova ett trick han lärt,
släppte sin lem med en kraftig snärt
i huvet på hunden som avled tvärt medans han snurra och svängde sin kuk.

Det var en stor kuk..

Men damen blev helt bestört hon svor och skrek nåt oerhört så det var ingen lyckad flört att snurra och svänga sin kuk.

Det var en stor kuk..

På grund av damens arga gnäll
han hamna redan samma kväll
att sitta i en ensam cell och snurra och svänga sin kuk.

Det var en stor kuk..

När målet kom i rätten opp
sa åklagarn det får bli stopp
man får ej vifta med sin snopp och snurra och svänga sin kuk

Det var en stor kuk..

Men domaren han var tolerant
han sa själv gör jag likadant
jag tycker det är intressant att snurra och svänga min kuk.

Det var en stor kuk..

Så Theobald han släpptes fri
och liksom domarn tycker vi
att damer de ska skita i när vi snurrar och svänger vår kuk.

Vi har en stor kuk, lång kraftig och tung
från dess topp till dess rot är den SJU-ÅTTA FOT
Med en fjällräven kånken till pung,
pung, pung, pungelipung, pung, pung, pung!

Chalmeristen

(Balladen om Theobald Thor)

Det var en gång en Chalmerist, hans liv var ganska grått och trist. I byxan hans där fanns det en brist, för han hade en liten kuk.

Det var en kass kuk, en liten sladdrig och tunn!
Den var tanig och sné, inget att komma me',
och den mätte ju bara en tum, tum, tum, tummeli tum, tum, tum....

På chalmers var det en kväll en fest,
Med stora flaskor av HB och Mesk,
Vår Chalmerist han söp som mest
För att försöka glömma sin kuk

Det var en kass kuk...

Vår Chalmerist gick fram till en tjej
Han sa : vill du komma hem med mig?
Hon skrattade och sen sa nej!
För du har en liten kuk.

Du har en kass kuk....

Vår Chalmerist han tappa koll
Hans raggningsfaktor den var noll
För han såg ut som ett vanställt troll
Och han hade liten kuk..

Han hade kass kuk..

Och alla vi som på GU går
Vi skrattar så gott som vi förmår
För chalmerister är en skock får
Och Alla har liten kuk

De har en kass kuk...

Dåver Kalätt

 (Dover Calais)

När jag tar mig en sup,
blir jag intressant och djup.
Allting som är svårt kan då verka lätt.
All min rädsla går bort,
med en grogg av någon sort.
Allting som är svårt kan då verka lätt.

Cyklarvisan

(Väva vadmal)

Man cyklar för lite,
man röker för mycket,
och man är fasen så liberal
när det det gäller maten och spriten.
Jag borde slutat för länge sedan,
men denna sup är så liten.
Vad tjänar att hyckla,
tids nog får man cykla!

Man badar för lite,
man röker för mycket,
och man är fasen så liberal
när det det gäller maten och spriten
Jag borde slutat för länge sedan,
men denna sup är så liten.
Den kan inte skada,
tids nog får man bada!

Man sover för lite,
man röker för mycket,
och man är fasen så liberal
när det det gäller maten och spriten.
Jag borde slutat för länge sedan,
men denna sup är så liten.
Njut var gudagåva!
ids nog får man sova!
Ja, det vill jag lova!

Vikingen

(When Johnny B Comes Marching Home)

En viking vill ha livets vann
Hurra, hurra!
Den hastigt i mitt svalg försvann
Hurra, hurra!
Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk
När kärringen bara dricker läsk
Då vill alla vikingar ha en besk.

När vi har druckit besken slut
Tragik, tragik!
Då bäres varje viking ut
som lik, som lik
och sen om vi vaknar vi sjunger en bit,
så korkar vi upp Skånes akvavit.
Skål för alla vikingar* som kom hit.

[* På Chalmers finns det vissa sektioner som säger "kärringar" istället för "vikingar"]

Kretsloppet

(Nu har vi ljus)

Genom vår kropp, ända till snopp,
punschen håller färgen,
hopp tralalala.
Kolla ditt kiss, ser du, jovisst,
ser du jovisst!
Samma gyllengula ädla vätska,
samma dryck som nyss din tunga läska,
tralalala lalalalala lalalalala lalala.

Tar punschen slut,
spar på ditt krut,
skjut inte värden, hopp tralalala.
Låt punschen gå varv nummer två,
varv nummer två.
Två och två vi mot varandra ilar,
snart i munnen punschen åter strilar
Traialala lalalalala lalalalala lalala.

Gräv ur tundran

Melodi: Katjuschka

Gräv ur tundran två dussin potäter,
låt dem jäsa uti fjorton dar.
Modersmjölken för ryssar och sovjeter
brännes i babushkas samovar.
Modersmjölken för ryssar och sovjeter
brännes i babushkas samovar.

Kyl sen drycken i Sibiriens tjäle,
tappa upp i immiga små glas.
Höj sen glasen för fosterlandets välgång
sjung "Nastarovnja!" med en mäktig bas.
Höj sen glasen för fosterlandets välgång
sjung "Nastarovnja!".
(Slurp, Slurp)
...Låt glasen gå i kras!

Mitt lilla lån

(Hej tomtegubbar)

//:Mitt lilla lån det räcker inte,
det går till öl och till brännvin ://
Till öl och brännvin går det åt,
och till små flickor/pojkar emellanåt.
Mitt lilla lån det räcker inte,
Det går till öl och till brännvin

Tungvrickaren

 (Räven raskar...)

Räven raskar röva riset
riset raskar rena räven
å röva ris å röven rös
å riva räven i röven

Finnen funno femton flaskor
flickan finna finnen fyller
å finnen fes å flickan fås
å fira flickan å flaskan

Lisa längtar leva loppan
Lasse längtar Lisa lära
å Lisa låg å läxan lär
å leva loppan i ladan

Räven

(Räven raskar...)

Jag fångade en räv idag,
men räven slank ur näven.
Men lika glad för det är jag,
men gladast är nog räven.

Åh hum, vår sång är dum,
den é just ingenting,
men var gör det om hundra år,
när allting kommer kring.

Jag brukar sjunga vart jag går,
men jag har tappat takten.
Jag ser den inte någonstans,
var kan jag förlagt den.

Åh hum ...

Jag sparkade en präst idag,
och prästen gick i gatan.
Men jag är lika glad för det,
men gladast är nog satan.

Åh hum ...

Jag fångade en negerbrud,
men hon var svart som natta
fast jag är lika glad för det
jag tog´na på en matta.

Åh hum ...

Jag fångade en höna,
men hålet var för litet
men jag är lika glad för det
fast ollonet är slitet.

Åh hum ...

Jag fångade en disco-brud,
hur lågt kan man väl sjunka
men jag är lika glad för det
nu slipper jag ju runka.

Åh hum ...

Jag har aldrig kuggat tentan

(Jag har aldrig vatt på snusen)

Jag har aldrig kuggat tentan
aldrig missat en poäng, halleluja!
Jag är alltid pigg och vaken,
inga missade labbar jag har.

Jag stör aldrig på lektionen,
sitter tyst och räknar mina tal.
Jag kan räkna mig till ljusen,
läser mest he-ela da´n.

Ljus i vårt hus

(Nu har vi jul...)

Nu har vi ljus,
här i vårt hus.
Far han har tagit sig 
ett präktigt rus.

Mor hon är full,
ramlar omkull,
välter ett ljus.

Se hur alla barnen brinner inne,
fjorton stycken,
lille Karl i minne.

Morfar trogen,
han säljer plogen
och går åt skogen på krogen