2018

Alpha - Ordförande, PR-chef

Smulan - Viceordförande, Lokal-/sittningsansvarig, Kakmonster

Sthål - Kassör, Alkoholansvarig, Lingonflicka

Ärtan - Göllig, Reiseleiter, Utrekominister

Norma - Sekreterare, Märkesansvarig, Efterfestsansvarig

Gost - Kaj, Oansvarig

Siri - Matansvarig, Webnisse, Volvoansvarig

Ariel - Klädesansvarig, Maxwell

(SG)Bobby - Förrådsspöke, Turboboss, Pantad