2015

Cortíz - Ordförande, propaganda, märkesansvarig

Slofse - Vice

Geodude - Sittningschef, källarmästare

Lilla My - Reiseleiter, klädesansvarig

Dalbin - Turboboss, oansvarig, efterfestansvarig

Laxi - Lingonflicka, Kassör

Gripen - Skrivare, Vice Kassör

Nomäd - Pantad, kajansvarig

Lars - Webbnisse

Rakel - Förrådsspöke

Jankee - Göllig, Skalman