2019

Alpha – Ordförande, PR-chef

Smulan – Viceordförande, Lokal-/sittningsansvarig, Kakmonster

Sthål – Kassör, Alkoholansvarig, Lingonflicka

Ärtan – Göllig, Reiseleiter, Utrekominister

Norma – Sekreterare, Märkesansvarig, Efterfestsansvarig

Gost – Kaj, Oansvarig

Siri – Matansvarig, Webnisse, Volvoansvarig

Ariel – Klädesansvarig, Maxwell

(SG)Bobby – Förrådsspöke, Turboboss, Pantad