1993

Johan - Ordförande

Kjell - Kassör

Sabina

Ellen

Peter

Tale

Per

Anna

Lars

Camilla

Amritpal

Malin

Roger