2004

Zikke (eller) Judas - Ordförande

Greger - Vice ordförande, Pfhadderchef

Veganjävel - Kassör, Fotoansvarig

Thenor - Källarmästare

Trä - Sittningschef, Lokalansvarig

Jesus - Affischansvarig