2007

Stina - Ordförande

Fnatte - Vice ordförande, Sånghäfteutskrivaren

Tjatte - Källarmästare

Speedy - Sittningschef, Lokalansvarig

Elin - Turboboss, Skalmanansvarig

Västeråsa - Affischansvarig

Jonna - (Post bortsupen)

Tomas - Vätskeansvarig

Skåne - (Post bortsupen)

Dietrich - Ölchef/capzmästare

Stereo - Kassör

Annelie - Phadderboss, Reiseleiter

Knatte - Webmaster